Køle- og skæremidler


{{amount}}

/ {{product.UnitTitle}}
{{product.UnitTitle}}
{{product.Title}}

/ {{product.UnitTitle}}
{{product.UnitTitle}}

 

Lugter det?

 

Køle/skære væsken er ofte udsat for angreb af bakterier og eller svamp. Væsken er basisk og har normalt en Ph værdi i nærheden af 9 for at forhindre oxidering (rustdannelse) af det bearbejdet stål.

 

 

 

Den menneskelige hud reagerer ofte kraftigt ved kontakt med basiske væsker med bakterie/fungicider, hvilket kan medfører udslet.

 

 

Måling af bakterie

Med ovenstående i mente, er det derfor vigtigt at vedligeholde køle/skærevæsken. Dette kan man selv nemt foretage.

 

 

Påvisning af svamp og bakterier, samt udbedring.

I et lille prøveglas er det anbragt et udtagelige testplade, der skal påføres Køle/skære væsken. Den ene side af testen påviser bakterier, den anden svamp

 

 

Efter 24-72 timer ved ca. 20 oC påvises eventuelle angreb og omfang. Ud fra dette kan man rekvirere et bakterie eller svampe dræbende produkt.

Hvis bakterier eller fungicider er et tilbagevendende problem, er det også muligt at tilsætte olien et additiv som forhindre at bakterierne eller fungicider udvikler sig i første omgang.

 

 

 

En anden vigtig faktor ved emuligerbare skærevæsker er blandingsforholdet med vand. Idet vandet kan fordampe eller køle/skære olien kan blive brugt, kan man ved hjælp af et refraktometer måle forholdet mellem olien og vandet.

 

Bakterier elsker stillestående køle/skære væske, og det er derfor en god idet at sørge for bevægelse af køle/skære væsken i de perioder hvor bearbejdningscenteret ikke bliver brugt (weekenden)

 

Yderligere oplysninger kontakt AH på tlf.: +45 75501100